Lāzerlīmeņrāži

Agatec CL100 ir pašlīmeņojšs lāzerlīmeņrādis ar spilgtu lāzerstaru. Lāzerlīmeņrādim ir divas lāzerlīnijas – horizontāla un vertikāla. Katru līniju iespējams ieslēgt atseviš...
Agatec MC3 ir pašlīmeņojšs lāzerlīmeņrādis ar spilgtu lāzerstaru. Lāzerlīmeņrādim ir trīs lāzerlīnijas – horizontāla un divas vertikālas, kā arī lāzerpunkts uz augšu un uz...